Anto, A. 2020 Sep 30. PELATIHAN TEKNOLOGI LIMBAH CANGKANG TELUR PADA KUAT TEKAN BETON. JURNAL PENGABDIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA. [Online] 1:1